practice your future

Productmanagement

Duurzaamheid als belangrijke  indicator voor productontwikkeling

De circulaire economie is noodzaak om nu en in de toekomst te blijven beschikken over grondstoffen voor de bouw en installatie.  

De bouw- en installatiemethoden zijn ingrijpend aan het veranderen.  ‘Bouwen’ wordt ‘monteren’.  ‘Slopen’ wordt ‘demonteren’.  

Circulair ontwerp van producten is een randvoorwaarde geworden voor toepassing in de bouw- en installatiesector.  


Slim (her)gebruik van grond- en bouwstoffen is de bron voor innovatie. Slimme nieuwe bouwmethodes vragen om geschikte producten. Heeft uw onderneming  de productportfolio hierop ingericht? 

Opdrachtgevers hebben hun  duurzame inkoopstrategieën ontwikkeld. Zij stellen eisen aan meetbare milieueffecten via de zogenaamde milieu-kosten-indicatoren (MKI’s). MKI’s zijn gebaseerd op de levenscyclus (life cycle analysis, LCA)  van bouwproducten  en de componenten van de installatie.

Uw productontwikkeling als resultaat van een doordacht concept. Uw conceptontwikkeling als resultaat van uw duurzame strategie. 

Hiermee sluit uw bedrijf aan op de wensen van veel van uw opdrachtgevers en op de (toekomstige) regelgeving vanuit de overheid.


SIOCON adviseert over mogelijkheden voor duurzaamheid, het traject voor een kwaliteitskeurmerk en CE markering.

Werk aan  de verduurzaming van uw productportfolio…  

 

Neem de toekomst in uw eigen hand

Productinnovatie

Levensduur, gebruik van grondstoffen en producten maximaliseren. Waardeverlies van producten in de keten minimaliseren. Productinnovatie. Technologische innovatie.


Innovatieve duurzame producten leveren concurrentievoordeel op. Het draagt bij aan het verdienmodel en het imago van uw onderneming.

Certificatie en keurmerk

Keurmerk voor kwaliteit, circulariteit, productinnovatie. 

Welk keurmerk heeft meerwaarde voor uw bouwproduct en onderneming?


Een onafhankelijk keurmerk geeft het vertrouwen dat uw gecertificeerde producten voldoen aan het Bouwbesluit, de prestatie-eisen van uw opdrachtgevers of circulariteit.

CE markering 

Is uw product gereed voor de Europese markt?

Wetgeving verlangt dat uw product voldoet aan geharmoniseerde normen en richtlijnen om te mogen leveren aan uw klanten. 


Via CE markering en prestatieverklaring wordt zichtbaar voor uw klanten dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan.  CE markering zorgt voor een  klantennetwerk zonder grenzen.

Wat kan SIOCON voor u betekenen

 Neem contact op 

strategie innovatie organisatie consultancy

  SIOCON © 2007-2024

AVG