practice your future

Contractmanagement

Wie durft te falen, krijgt de kans om te slagen

Elke offerteaanvraag of aanbesteding voor een opdracht levert net zoveel uitdagingen als onzekerheden voor uw onderneming.  

Herkent uw organisatie welke zaken en commerciële risico’s relevant zijn? Waar ligt de meerwaarde van uw onderneming en kunnen kansen worden verzilverd? Zorgt de uitwerking van de opdrachtspecificaties voor duidelijkheid bij uw klant zodat de besluitvorming snel verloopt?    


Contract- en projectmanagement zorgt voor inzicht welke resultaten er worden verlangd en waar de risico’s liggen. Het helpt om beter te voldoen aan verwachtingen van uw klant. Wij helpen u graag om de verwachtingen van de klant te overtreffen. SIOCON adviseert en ondersteunt.

Uw onderneming is de som van al uw keuzes.

 

Uw kwaliteit is het uitsluiten van toeval

Aanbestedingen

EMVI-criteria. UAV-GC. Geïntegreerd contract. Best Value Procurement. Publiek Private Samenwerking. Systeem Gerichte Contractbeheersing.   


Elke vorm van aanbesteding vergt een andere aanpak, kent andere projectdoelstelling(en), verplichtingen en risico’s.  Aanbestedingen bieden kansen. 

Projectplannen

V&G-plan Ontwerp. Plan van Aanpak. V&G-plan Uitvoering.  Project Kwaliteitsplan. V&G plan Exploitatie. Beheer en onderhoudsplan. 


Elke opdracht vereist een gedifferentieerd aanpak. Via projectplannen  worden uw contractpartijen duidelijk geïnformeerd en wordt uw projectaanpak geconcretiseerd. 

Projectbegeleiding 

Projecttoezicht. Projectaudit. Contractbeheer. V&G-coördinatie. Risicobeheersing. Ketensamenwerking.


Projectondersteuning  kan zijn gemotiveerd door behoefte aan capaciteit en expertise. Of de noodzaak voor een onafhankelijke deskundig functionaris op uw project.  

Wat kan SIOCON voor u betekenen

 Neem contact op 

strategie innovatie organisatie consultancy

  SIOCON © 2007-2024

AVG