practice your future

Arbo en veiligheid 

Vermijd veiligheidsrisico’s  door slim organiseren  

Organisatorische keuzes door uw onderneming hebben invloed op hoe het arbeid wordt verricht door uw medewerkers. Zonder kennis en training  van uw medewerkers  over veiligheid bij het uitvoeren van werk worden zij mogelijk blootgesteld aan risico’s en gevaren.  

De Arbowet stelt kaders voor bescherming van uw medewerkers. Uw onderneming heeft een plicht voor een structureel arbobeleid.  


De basis hiervoor is een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie met een  Plan van Aanpak. Een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)  levert uw onderneming inzicht waar de prioriteiten liggen en welke maatregelen er moeten worden genomen. Actief werken aan een veilig en gezond werkklimaat voor uw medewerkers.

Vakbekwaam personeel versterkt het succes van uw onderneming….

 

De veiligheidscultuur versterkt het imago van uw onderneming 

RI&E Bedrijf

Op grond van artikel 5 volgens de Arbowet is uw onderneming verplicht tot het uitvoeren van een RI&E. 


Preciezer geformuleerd: een inventarisatie en evaluatie van alle risico’s en gevaren die de arbeid voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers met zich meebrengen. 


Op basis van de RI&E wordt het arbobeleid van uw onderneming uitgewerkt. 

RI&E Project

In elk project heeft het ontwerp van een gebouw, installatie of weginfra en gebruik van bouwmethodes invloed op de bouwveiligheid.  


Door slimme keuzes van bouwkundige, technische en organisatorische maatregelen kan er een hoog veiligheidsniveau worden bereikt op uw project. 


Doordachte V&G-beheersmaatregelen in alle fasen van het bouwproject.

Managementsysteem

Uw bedrijfsprocessen zijn leidend voor de inrichting van uw (integrale) managementsysteem voor gezond en veilig werken.  


Door beschouwing van uw bedrijfsprocessen wordt gekeken waar verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. 


Dit managementsysteem is ook functioneel voor uw onderneming  bij het doorlopen van de Safety Culture Ladder.

Wat kan SIOCON voor u betekenen

 Neem contact op 

strategie innovatie organisatie consultancy

  SIOCON © 2007-2024

AVG