practice your future

Informatiebeveiliging

Beperk de risico’s voor uw kapitale assets 

Kennis en informatie zijn kapitale assets voor uw onderneming en vormen onmisbare onderdelen van uw verdienmodel. Het niet beschikbaar hebben van uw informatiesysteem en/ of weglekken van uw kostbare informatie (met inbegrip van data) heeft direct impact op het functioneren van uw onderneming. 


Effectieve informatiebeveiliging vertaalt zich in veilig omgaan met informatie binnen en buiten uw onderneming.  Hierbij hoort kennis en training  van uw medewerkers over informatiebeveiliging om de risico’s te helpen beperken.  

Ondernemen is investeren in de toekomst….

 

Beveiligen van informatie is investeren in continuïteit 

Business Impact Analyse 

 Business Impact Analyse (BIA) geeft inzicht hoe informatie wordt aangeboden, verwerkt en vrijgegeven door uw onderneming. 


De analyse geeft een indicatie over de mate van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw bedrijfsmiddelen, informatiesysteem en het beheer van informatie.  Het resultaat van de analyse geeft inzicht in de impact van de risico’s voor uw onderneming.

Business Continuity Plan 

Uw onderneming maakt de afweging welke risico’s acceptabel ofwel een dreiging zijn voor uw bedrijfsvoering.  Doordachte (soms gewoon eenvoudige) keuzes van technische en organisatorische maatregelen helpen om de gevolgschade voor uw onderneming  sterk te beperken. 


Een Business Continuity Plan (BCP) waarborgt de effectieve werking van deze maatregelen  in geval van een calamiteit (bijvoorbeeld datalek). 

Managementsysteem

Uw bedrijfsprocessen vormen de kern voor uw verdienmodel en bepalen in hoge mate de inrichting van uw informatiebeveiliging.  


De aspecten van de informatiebeveiliging worden pragmatisch in uw (integrale) managementsysteem ondergebracht. 


Dit deel van uw (integrale) managementsysteem is tevens  de basis  voor het Business Continuity Management (BCM).

Wat kan SIOCON voor u betekenen

 Neem contact op 

strategie innovatie organisatie consultancy

  SIOCON © 2007-2024

AVG