practice your future

Kwaliteit

Resultaten door slim samenwerken  

Kwaliteitsmanagement is een strategische beslissing dat bijdraagt aan het verbeteren van de algehele prestaties van uw  onderneming en biedt een goede basis voor duurzame ontwikkel-initiatieven.  Wie markt- en klantgericht wil werken, heeft effectieve werkprocessen nodig  met kritische prestatie indicatoren (KPI’s), ondersteund door gekwalificeerde medewerkers. Zo garandeert u de kwaliteit van de prestaties van uw onderneming aan uw klanten en verbetert u continu uw interne bedrijfsvoering met lage faalkosten.


Kwaliteitsmanagement levert uw onderneming inzicht waar u resultaten  kunt behalen en hoe uw organisatie effectiever kan functioneren. Resultaatgericht samenwerken binnen uw organisatie, met uw leveranciers, opdrachtgever en stakeholders levert uw onderneming de kennis voor duurzame groei. Kwaliteit van uw onderneming wordt niet alleen beoordeeld op wat u levert…

 

Kwaliteit is de uitkomst van de vragen die u stelt

Kwaliteit op ondernemingsniveau 

Via prestatie indicatoren op ondernemingsniveau kunnen uw organisatorische doelstellingen en bedrijfsprocessen worden gemonitord en geëvalueerd.  Duidelijke (en logisch gekozen) prestatie indicatoren zorgen voor de versterkte focus op de strategische en operationele ontwikkelingen binnen uw onderneming.  


Het biedt een stevige  basis om uw klantrelaties naar een hoog niveau te brengen.

Kwaliteit op projectniveau

Het programma van eisen voor een gebouw, installatie of civiele infra heeft sterke invloed op het ontwerp en hieruit afgeleid de kwaliteitseisen.  Door effectieve samenwerking met ketenpartners en slimme inrichting van uw uitvoeringsprocessen kan er worden ingespeeld op de  kwaliteitseisen op uw project. 


Doordachte prestatie indicatoren in alle fasen van het project zorgen voor een voorspelbare kwaliteit.

Managementsysteem

Uw werk- en bedrijfsprocessen zijn leidend voor de inrichting van uw managementsysteem.  

Door beschouwing van deze processen  kan worden bepaald waar de toegevoegde waarde kan worden gecreëerd en welke verbeteringen er mogelijk zijn. 


Het managementsysteem vormt tevens een basis voor uw onderneming  voor het uitwerken van diverse certificatieschema’s gebaseerd op KPI’s voor de werkprocessen.

Wat kan SIOCON voor u betekenen

 Neem contact op 

strategie innovatie organisatie consultancy

  SIOCON © 2007-2024

AVG