practice your future

Duurzaamheid en compliance

Duurzaam ondernemen  en corporate governance

Duurzaam ondernemen en corporate governance zijn actuele vraagstukken en zullen dat blijven. Investeerders, overheid en stakeholders vragen naar transparantie, verantwoording en wegen uw ambities voor verduurzaming af tegen hun lange termijn belangen. Opdrachtgevers leggen meer nadruk op het creëren van maatschappelijke meerwaarde en het borgen van duurzaamheid bij inkoop van diensten en aanbesteding van projecten. 


Mogelijk heeft uw onderneming zelf de ambitie en idealen om de inspanningen voor duurzaam ondernemen  en corporate governance zichtbaar te maken voor uw klantennetwerk en stakeholders. In elk geval is het aan uw organisatie om compliance te tonen hoe er wordt bijdragen aan verduurzaming en concretisering van de maatschappelijke meerwaarde door uw onderneming. 

Duurzaamheid en compliance  is geen revolutie, maar een continue evolutie waar uw onderneming invloed op heeft.


Geef vorm aan uw duurzame strategie 

Inventarisatie en analyse

Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, corporate governance en regelgeving volgen elkaar snel op.  Door inventarisatie worden deze ontwikkelingen in het perspectief van uw onderneming geplaatst.   

Het resultaat van de analyse geeft vorm aan uw uw strategie en (realistische) doelstellingen voor duurzaamheid en corporate governance van uw onderneming.

Programmeren

Tastbare doelstellingen programmeren effent het pad naar verduurzaming en corporate governance. 

Uw onderneming neemt de regie door continu te werken aan het draagvlak binnen uw onderneming, bij uw klanten en stakeholders. 


Zorg dat uw onderneming al vandaag handelt door toekomstgericht denken.

Consolideren

Uw onderneming kan op diverse manieren  de duurzaamheid en corporate governance consolideren.  Bijvoorbeeld door assessments van uw werkprocessen, het monitoren van uw leveranciers en vastleggen van  kritische factoren in  uw managementsysteem.

 Uw inspanningen kunnen via interne rapportage door uw onderneming en/of extern via certificatie worden aangetoond. 

Wat kan SIOCON voor u betekenen

 Neem contact op 

strategie innovatie organisatie consultancy

  SIOCON © 2007-2024

AVG